Get 10% off on the product of the week, enter "10" on checkout discount field.

Products

Az ranji ke mibarim audio book || کتاب صوتی از رنجی که می بریم

$5.00

از رنجی که می‌بریم دومین مجموعه داستانی جلال آل‌آحمد است که ابتدا در سال ۱۳۲۶ منتشر شد. کتاب شامل هفت داستان کوتاه به نام‌های:

«دره خزان زده»، «زیرابی‌ها»، «در راه چالوس»، «آبروی از دست رفته»، «محیط تنگ»، «اعتراف» و «روزهای خوش» است.

در این کتاب نویسنده رویکردی سیاسی دارد و سعی می‌کند وضعیت زندانیان سیاسی رژیم شاه را نشان دهد. او به زندانیانی اشاره می‌کند که زیر شکنجه هستند و شرایط دشواری دارند.

البته تمام کتاب به موضوعات سیاسی اختصاص ندارد بلکه بعضی داستان‌ها مانند «در راه چالوس» بیشتر به وضعیت اجتماعی ایران می‌پردازد.

Recommended Based on Recent Browsing
My Doll || عروسک من - Iroonibazaar
My Doll || عروسک من - Iroonibazaar
Kinky hair Hassani || حسنی مو فرفری - Iroonibazaar
Kinky hair Hassani || حسنی مو فرفری - Iroonibazaar
Cute Baby Giant || بچه غول نازنازی - Iroonibazaar
Cute Baby Giant || بچه غول نازنازی - Iroonibazaar
Hassani stories 3 - hassani and gole khandan || حسنی و گل خندان و9 قصه دیگر – قصه های حسنی 3 - Iroonibazaar
Hassani stories 3 - hassani and gole khandan || حسنی و گل خندان و9 قصه دیگر – قصه های حسنی 3 - Iroonibazaar
Hassani stories 6 - Hassani and Raven || حسنی و کلاغ و7 قصه دیگر - قصه های حسنی 6 - Iroonibazaar
Hassani stories 6 - Hassani and Raven || حسنی و کلاغ و7 قصه دیگر - قصه های حسنی 6 - Iroonibazaar
Stories of Hassani 5 - Hassani and Div || حسنی و دیو و 11 قصه دیگر - قصه های حسنی 5 - Iroonibazaar
Stories of Hassani 5 - Hassani and Div || حسنی و دیو و 11 قصه دیگر - قصه های حسنی 5 - Iroonibazaar
Hassani stories 2 - Hassani ro khab borde bood || حسنی رو خواب برده و 11 مثل و متل دیگر- قصه های حسنی 2 - Iroonibazaar
Hassani stories 2 - Hassani ro khab borde bood || حسنی رو خواب برده و 11 مثل و متل دیگر- قصه های حسنی 2 - Iroonibazaar
Hassani stories 1 - Hassani be maktab nemiraft || حسنی به مکتب نمی رفت و 19 مثل و متل دیگر - قصه های حسنی 1 - Iroonibazaar
Hassani stories 1 - Hassani be maktab nemiraft || حسنی به مکتب نمی رفت و 19 مثل و متل دیگر - قصه های حسنی 1 - Iroonibazaar
Most-Viewed Mixers & Mixers Accessories
Silver Shot Glasses || لیوان های شات نقره - Iroonibazaar
Silver Shot Glasses || لیوان های شات نقره - Iroonibazaar
Iran Opal Stone || گردن بند طرح ایران با سنگ عقیق - Iroonibazaar
Iran Opal Stone || گردن بند طرح ایران با سنگ عقیق - Iroonibazaar
Letter “P” with Beads Bracelet || حرف "پ" با دانه های تسبیح - Iroonibazaar
Letter “P” with Beads Bracelet || حرف "پ" با دانه های تسبیح - Iroonibazaar
Tehran Bracelet || دست بند طرح تهران - Iroonibazaar
Tehran Bracelet || دست بند طرح تهران - Iroonibazaar
Hova Bracelet || دست بند هو - Iroonibazaar
Hova Bracelet || دست بند هو - Iroonibazaar
Initials Bracelet || دست بند اولیه ها - Iroonibazaar
Initials Bracelet || دست بند اولیه ها - Iroonibazaar
God Earring || گوشواره خدا - Iroonibazaar
God Earring || گوشواره خدا - Iroonibazaar
Faces Earring || گوشواره چهره ها - Iroonibazaar
Faces Earring || گوشواره چهره ها - Iroonibazaar
Spin to win Spinner icon