Get product of the week for free, enter " Free" on checkout discount field

Products

Jeyran va asrar e haramsaraye Naseredinshah|| کتاب صوتی جیران و اسرار حرمسرای ناصرالدین شاه فصل41-58

$5.00

معرفی کتاب جیران و اسرار حرمسرای ناصر الدین شاه

کتاب «جیران و اسرار حرمسرای ناصرالدین شاه» در واقع رمانی واقعی است از ماجراهای جذاب تاریخ که خواندن آن خالی از لطف نیست. این کتاب به قلم استادانی بنام در زمره‌ی داستان‌نویسی نگارش شده که با قلم توانای‌شان درک قسمتی از تاریخ این مملکت را برای ما بسی روان‌تر و راحت‌تر نموده‌اند.

بعد از قتل امیرکبیر، در حکومت ناصری بی‌نظمی زیادی برپا شد تا این‌که خود شاه به همراه شخصی به نام ملیجک، از خواجه‌های مورد اعتمادش، امور قصر و خارج آن را به عهده گرفتند. ناصرالدین شاه در این دوران به شدت به عیش و نوش می‌پرداخت و بارها در مجالس مختلف گفته بود: «کاری می کنم که تعداد زنان حرمسرایم از جدم فتحعلی شاه بیشتر شود.»
در همین راستا، تعداد دقیق زنان عقدی و صیغه‌ای او معلوم نبود و تعداد کنیزان و خواجه‌ها نیز از هزار می گذشت و در قصر شهرکی کوچک به وجود آمده بود به‌نام «حرمسرا»! اداره‌ی این شهرک به جز مخارج آن، که باعث خالی شدن خزانه‌ی مملکت می‌شد، از لحاظ کنترل ناموسی هم بسیار دشوار می‌نمود.

بخش اول این کتاب که آغاز عشرت‌های ناصری می باشد، دلدادگی شاه و زیرکی «جیران» موضوع بحث بوده که با قلم توانای «لطف‌اله ترقی» زمین‌ناگذاشتنی گشته است. در بخش دوم، قلم شیوا و سلیس «حسین لعل»، با به پرده‌کشیدن اسارت زنان در دام حرمسرا و خیانت‌های ایشان، رمانی زیبا و پُرالتهاب را خلق کرده است.

Recommended Based on Recent Browsing
Jeyran va asrar e haramsaraye Naseredinshah|| کتاب صوتی جیران و اسرار حرمسرای ناصرالدین شاه فصل41-58 - Iroonibazaar
Jeyran va asrar e haramsaraye Naseredinshah audio book Season 21-40||   کتاب صوتی جیران و اسرار حرمسرای ناصرالدین شاه فصل 21-40 - Iroonibazaar
Jeyran va asrar e haramsaraye Naseredinshah audio book Season 1-20||   کتاب صوتی جیران و اسرار حرمسرای ناصرالدین شاه فصل 1-20 - Iroonibazaar
Chehel ashghaneh sargardan audio book || کتاب صوتی چهل عاشقانه سرگردان - Iroonibazaar
Baaghe Ayeneh audio book|| کتاب صوتی باغ آینه - Iroonibazaar
Az ranji ke mibarim audio book || کتاب صوتی از رنجی که می بریم - Iroonibazaar
HERO'S JOURNEY DREAM ORACLE CARDS || کارت های سفر قهرمان - Iroonibazaar
HERO'S JOURNEY DREAM ORACLE CARDS || کارت های سفر قهرمان - Iroonibazaar
RUMI JOURNAL || ژورنال رومی - Iroonibazaar
RUMI JOURNAL || ژورنال رومی - Iroonibazaar
Most-Viewed Mixers & Mixers Accessories
Silver Shot Glasses || لیوان های شات نقره - Iroonibazaar
Silver Shot Glasses || لیوان های شات نقره - Iroonibazaar
Iran Opal Stone || گردن بند طرح ایران با سنگ عقیق - Iroonibazaar
Iran Opal Stone || گردن بند طرح ایران با سنگ عقیق - Iroonibazaar
Letter “P” with Beads Bracelet || حرف "پ" با دانه های تسبیح - Iroonibazaar
Letter “P” with Beads Bracelet || حرف "پ" با دانه های تسبیح - Iroonibazaar
Tehran Bracelet || دست بند طرح تهران - Iroonibazaar
Tehran Bracelet || دست بند طرح تهران - Iroonibazaar
Hova Bracelet || دست بند هو - Iroonibazaar
Hova Bracelet || دست بند هو - Iroonibazaar
Initials Bracelet || دست بند اولیه ها - Iroonibazaar
Initials Bracelet || دست بند اولیه ها - Iroonibazaar
God Earring || گوشواره خدا - Iroonibazaar
God Earring || گوشواره خدا - Iroonibazaar
Faces Earring || گوشواره چهره ها - Iroonibazaar
Faces Earring || گوشواره چهره ها - Iroonibazaar
Spin to win Spinner icon